Dawaj tam, gwałć bab ukraińskich. Tylko chroń się.

Share:

An intercepted phone conversation between a Russian soldier and his wife. She tells her husband to rape Ukrainian women, but with protection.

Polish transcript:

– Dawaj tam, gwałć bab ukraińskich, i nic mi nie mów, zrozumiałeś?

– Prosiłaś nic o tym nie mówić?

– Tak, żebym nic o tym nie wiedziała.

– Dobrze.

– Ale co?

– Mogę, tak?

– Tak, pozwalam. Tylko chroń się.

– Dobrze.

Russian transcript:

– Ты давай там, украинских баб насилуй, да, и мне ничего не говори, понятно?

– Ты попросила тебе ничего не говорить?

– Да, чтоб я ничего не знала.

– Хорошо.

– А что?

– Можно, да?

– Да, разрешаю. Только предохраняйся.

– Хорошо.

Share: