Dyrektor Russia Today o Ukraińcach. Nieistniejący naród, fałszywy naród z głupcem na tronie

Share:Polish transcript

– Te świnie od wieków nazywaja nas małorusinami. I oto teraz zbieramy nasze krwawe żniwa.

– Proszę, zabierzcie pijaną aktorkę z ekranu!

– Zabieraj się stąd!

– Obiecywano mi pieniędzy! 10 euro za każde zdjęcia próbne!

– Żadnych euro! Wszystko mamy w rublach!

– To jest Ukraina. Fałszywa. Zabawkowa.Nieprawdziwa. A ojczyzna ich – wiejski pijak, aktoreczka z wędrownego teatru. A prezydent głupiec. Czy może w prawdziwym kraju na tronie zasiąść głupiec?

– Kraj, w którym każdy dokument jest bezwartościowym kawałkiem papieru, każdy podpis to gryzmoł, każda umowa to „zdrada”. Parlament to banda klaunów. Armia jest formacją bandycką, OCG, gdzie zaćpane dresiarze udają oficerów, rozstrzeliwują jeńców.

– Kraj, w którym ordynator szpitalu opowiada, że kastruje rannych rosjan. Gdzie prezenter, naćpany tanimi proszkami (drogie pozostały tylko dla głupca na tronie), grozi kobietom i dzieciom rosyjskim.

– Nieistniejący naród. Fałszywy naród.

– Wymyślony język. Kultura, którą nie zdążyli nawet wymyślić.

– Niczego nie zdążyliście stworzyć, wymyślić, zbudować. Jedyna rzecz, do której się nadajecie,

jest ten film o terrorystach, Nakręcony z użyciem techniki bluescreen, za który artystka otrzyma 10 euro.

– Nie ma was. Wy nie rosja, a nawet nie anty-rosja.

– Jesteście tylko motłochem, którego trzeba ponownie uczyć, jak żyć.

– Uczyć czytać, pisać, myśleć, uświadamiać, gdzie jest dobro a gdzie zło.

– Mówicie, że wyobrażaliśmy sobie was śmiesznych. Z gałuszkami i śledziem. Będę z wami szczery, w ogóle was sobie nie wyobrażaliśmy. W ogóle nie myśleliśmy o was.

– To znaczy całkiem.

– Zaczęliśmy o was przypominać, kiedy osiem lat temu bombardowaliście miasta na Donbasie. Zaczęliście bombardować z rozkazu ówczesnego prezydenta Turczynowa. I właśnie dlatego, moi drodzy, cokolwiek się tam u was teraz dzieje − odbywa się w sposób rzeczywisty, a nie tak, jak zwykliście. I skończy się prawdziwie, poważnie. Prawdziwym, a nie telewizyjnym sądem nad terrorystami.

– A baba, która w filmie zabija żołnierza rosyjskiego, i reżyserzy, i kamerzyści – będą ukarani.

– Syberia to duży, przyjazny kraj. Będziecie mieli i pola, i sierpy prawdziwe.

– Tylko pod konwojem. Tak jak śpiewacie: «Szcze ne wmerła Ukrainy i sława, i wola?». Czekajcie. Wkrótce umrą!

– Czekajcie. Wkrótce umrą!

Russian transcript

– Ці свині століттями називали нас малоросами. І тепер ми збираємо свої криваві жнива.

– Уберите артистку пьяную из кадра, пожалуйста, кто-нибудь!

– Вон отсюда!

– Мне денег обещали! 10 евро за сьемку!

– Никаких евро! У нас все в рублях!

– Вот она, Украина. Бутафорская. Игрушечная. Ненастоящая. И родина-мать у них − хуторская пьянчужка, актрисска из бродячей труппы. И президент − шут. Может ли в настоящей стране шут сесть на трон?

– Страна, где любой документ − бесполезная бумажка, любая подпись − закорючка, любой договор − «зрада». Парламент − сборище клоунов. Армия − бандформирование, ОПГ, где обкуренные гопники, выдающие себя за офицеров, расстреливают пленных.

– Страна, где руководитель госпиталя рассказывает, что кастрирует русских раненых. Где телеведущий, обдолбавшийся дешевым порошком (дорогой-то остался только для шута на троне), угрожает русским женщинам и детям.

– Несуществующая нация. Фейковый народ.

– Выдуманная речь. Культура, которую даже и выдумать не успели.

– Вы ничего не создали, не придумали, не построили. Единственное, на что вас хватает, − это вот этот террористический ролик, снятый на фоне хромокея, за который артистка получит 10 евро.

– Вас нет. Вы – не Россия, и даже не анти-Россия.

– Вы просто сброд, который нужно заново учить жить.

– Учить читать, писать, думать, осознавать, что есть добро, а что − зло.

– Вы говорите, что мы вас представляли смешными с галушками и оселедцем.

– Я вам честно скажу: мы вас вообще никак не представляли. Мы про вас вообще не думали.

– То есть совсем.

– Мы начали про вас вспоминать, когда ровно восемь лет назад вы стали бомбить города Донбасса. Стали бомбить по приказу тогдашнего президента Турчинова. И вот поэтому, любі друзі, все, что у вас там сейчас происходит − происходит по правде, а не вот как вы привыкли. И закончится по правде, по-настоящему. Настоящим, а не телевизионным судом над террористами.

– И вот бабу эту, которая в ролике убивает русского воина, и режиссеров, и операторов – осудят даже их.

– Сибирь – она большая, приветливая. Там вам будут и поля, и серпы – самые настоящие.

– Только под конвоем. Как у вас там поется: «Ще не вмерла України ні слава, ні воля?» Чекайте. Скоро помруть!

– Чекайте. Скоро помруть!

Share: