Mężczyzna powinien bronić cudze dzieci, jeśli mają białą skórę

72
0
Share:

Polish transcript:

– Uważam, że każdy mężczyzna zasługuje na szacunek swoją działalnością bronić cudzych dzieci, które dla nas są równe, − jeśli oni z białą skórą, jeśli oni są urodzone na naszej ziemi słowiańskiej, jeśli ktoś chce ich zniszczyć, ich matkę, ojca oraz dziadków.

Russian transcript:

– Я считаю, что каждый мужчина заслуживает уважения… своими действиями защищать чужих детей, которые для нас одинаковые, − если они с белой кожей, если они рождены на нашей славянской земле, если кто-то хочет их уничтожить, их маму, их папу, их бабушку и дедушку.

Share: